ทีม : No spectre

Game : DOTA2
Report Team

Team Player

Player ID Name In Game Name Player Position Profile
5223 kong madmaid Player View
5222 thansin Zindy Player View
1388 wutipatr Ju_On Player View
5221 GaM John Maynard Keynes Player View
1390 Tawan -Tawan Player View