ทีม : Armory Gaming Dota2

Game : DOTA2
Report Team

Team Player

Player ID Name In Game Name Player Position Profile
5122 Puvich Klaus Player View
5122 Puvich Klaus Player View
5164 Chanapat เมี่ยนเอง Player View
5162 Arnun BHM Player View
5117 Arnon tsmr Player View
5119 Assawin earnzamax Player View
5114 Kritsada Aiden Captain View