ทีม : Forest Gaming

Forest Gaming
Game : DOTA2
Report Team

Team Player

Player ID Name In Game Name Player Position Profile
5204 lim HaNaMi Player View
5204 lim HaNaMi Player View
5204 lim HaNaMi Player View
5205 Khiev WoOinGxD Player View
5203 KDoR KDoR-HeHe! Player View
5205 Khiev WoOinGxD Player View
5201 Seang Evilz Player View
5198 Ou No7 Captain View